Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

Základní údaje:

Provozovatel: Michal Kocman

Adresa: Zikova 2110/16, 628 00 Brno-Líšeň

Osobní odběr: na provozovně Uhelná 11b, Brno / zdarma

Otevírací doba: Po - Pá 14.00 - 17.00 hod.

Tel.: +420603160313

Email: info@sipky-darts.cz

IČ: 72502177

DIČ: CZ7703213859

 

Všeobecné podmínky:

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č.89/2012 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

Objednání zboží:

Kupující si zboží objednává na internetových stránkách www.sipky-darts.cz, poté vyplní objednávkový formulář, ve kterém může upravovat objednávku i kontaktní údaje, které již kupující zadal. Ceny jsou uvedeny v jednotlivých položkách v CZK a jsou včetně DPH. Před odesláním-ukončení objednávky bude vypočítána celková cena včetně dopravy. Dopravu si zákazník vybírá v nabídce objednávky. Při odeslání objednávky a potvrzením vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Veškére obrázky jsou pouze informativního charakteru.

 

Platební podmínky:

Způsoby plateb:

  • Převodem na účet ( platba předem) na základě Vaší objednávky proveďte platbu předem na náš bankovní účet:

Číslo účtu: 2991885143/0800

IBAN CZ84 0800 0000 0029 9188 5143

Variabilní symbol – číslo objednávky

  • Dobírkou- zboží zaplatíte při převzetí od přepravce ( Česká pošta )

  • Platba hotově - osobní odběr v místě provozovny Uhelná 11b, Brno

 

Doprava: 

Česká pošta:  -  Balík na poštu S (do 35 cm)  - cena 115,-Kč (dobírka +30,-Kč)

                         - Balík na poštu M (do 50 cm)  - cena 145,-Kč (dobírka +30,-Kč)

                         - Balík na poštu L (do 100 cm) - cena 195,-Kč (dobírka +30,-Kč)

 

                        -  Balík do ruky S (do 35 cm)   - cena 135,-Kč (dobírka +30,-Kč)

                        -  Balík do ruky M (do 50 cm)  - cena 165,-Kč (dobírka +30,-Kč)

                        -  Balík do ruky L (do 100 cm) - cena 215,-Kč (dobírka +30,-Kč)

 

                        -  Balík Balikovna do 5 kg - platba převodem - 60,-Kč

                        -  Balík Balikovna do 5 kg - dobírka - 80,-Kč

 

                       -  Doporučené psaní (platba převodem) - cena 59,-Kč

                       -  Doporučené psaní (platba dobírkou) - cena 75,-Kč

                        - Doprava (Česká pošta) na Slovensko - 220,-Kč

 

Zásilkovna:    uložení na výdejně cena 75,-Kč (dobírka +30,-Kč)

                        uložení na výdejně Slovensko (do 5kg) 120,-Kč

 

Osobní odběr:    na provozovně Uhelná 11b, Brno / zdarma (otevírací doba Po-Pá: 14.00 - 17.00 hod.)

 

Zrušení objednávky:

Zrušení objednávky lze ze strany zákazníka i dodavatele. Zrušení objednávky ze strany kupujícího (zákazníka) je možné pouze po předchozí dohodě mezi dodavatelem a kupujícím (zákazníkem).

Dodavatel (prodávající) má právo zrušit objednávku nebo její část na základě dohody s kupujícím v případě, že zboží nemá skladem, zboží se již nevyrábí nebo se výrazně navýšila cena zboží.

 

Odstoupení od smlouvy:

Kupující (zákazník), který zboží zakoupil má právo odstoupit od kupní smlouvy v souladu s občanským zákoníkem odstoupit do 14-ti dnů od převzetí smlouvy. Odstoupení kupní smlouvy je třeba oznámit prodávajícímu písemně. Toto může zákazník realizovat buď vrácení zboží osobně nebo doručení zboží na vlastní náklady. Zboží musí být kompletní (včetně příslušenství ), čisté, nepoškozené, v originálním obalu, bez známek užívání. U vráceného zboží by měla být faktura-daňový doklad, číslo účtu na které máme vrácené peníze poslat zpět. Prodávající si může navíc započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží ( dopravu – poštovné).Jestli –že se zjistí, že zboží je poškozeno, zničeno, nebo jinak znehodnoceno, kupující je povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu.

 

Reklamace a záruční podmínky:

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Zboží, které obsahuje záruční list, ale i drobné zboží, které neobsahuje záruční list, je nutné zaslat na naši adresu místa podnikání s přiloženou fakturou-daňovým dokladem ( může být i kopie ). Zboží je nutno poslat doporučeně a pojištěné na vlastní náklady, protože naše společnost neručí za ztrátu zboží dopravcem. Zboží nelze poslat na dobírku. O reklamaci nás prosím kontaktujte písemně před jejím odeslání na mail: info@sipky-darts.cz .

1)Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným, nepřiměřeným zacházením.

2) Nelze reklamovat ani běžné či nadměrné opotřebení zboží.

3)Nelze reklamovat zboží, které bylo neodborně instalováno, upravováno, opravováno

4) Nelze reklamovat zboží po záruční době.

5) Nelze reklamovat zboží u kterého byly neoprávněně změněny údaje na záručním listu, faktuře-daňovém dokladu.

Reklamaci vyřídíme nejpozději do 30–ti dnů od převzetí zboží prodávajícím, na které kupující uplatňuje reklamaci. O průběhu reklamace budete informováni.

 

Oznámení o ochraně osobních údajů

 

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „Oznámení“) společnosti Michal Kocman, Zikova 2110/16, Brno, IČ: 72502177, kontakt na info@sipky-darts.cz (dále jen „Provozovatel“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti organizace jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektu údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných prostřednictvím online aktivit webu www.sipky-darts.cz (dále jen „Web“), jehož je provozovatelem a právních jednání s Webem souvisejících takto:

  1. Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

  1. Zpracováváme a shromažďujeme pouze osobní údaje získané od kupujícího. Osobním údajem je jakákoliv informace, kterou nám o sobě sdělíte, anebo jsou Vaším online jednáním generovány automaticky a na základě kterých Vás lze identifikovat, nejčastěji jméno a příjmení, datum narození, bydliště, doručovací adresa, další kontaktní údaje zahrnující zpravidla telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, cookies, MAC adresa apod. Provozovatel nepoužívá žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.

  1. Provozovatel zpracovává pouze osobní údaje pro konkrétní účely. Předáváme Vaše údaje jiným tzv. zpracovatelům jen za účelem splnění našich vzájemných závazků, tedy např. předáváme Vaše nezbytně nutné údaje přepravci, aby Vám mohla objednávku doručit. Provozovatel nepředává žádné údaje třetím stranám pro marketingové účely.

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla po dobu 10 let, zejména z důvodu archivační lhůty zákona o DPH anebo z důvodu expirace souhlasu, byl-li udělen.

  1. Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatnit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit písemnou formou na e-mailové adrese: info@sipky-darts.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti od 22.5.2018


Nastavení souborů cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Souhlasím se vším
Nastavení Cookies
Nesouhlasím